IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

 • Školní řád platný od 1. 9. 2020

  Školní řád platný od 1. 9. 2020
  K dispozici je nový školní řád, platný od 1. 9. 2020

 • Flexibooks od společnosti Fraus

  Flexibooks od společnosti Fraus
  Od školního roku 2020/2021 ve vybraných předmětech na 2. stupni využíváme interaktivní učebnice Flexibooks od společnosti Fraus.

 • Školní psycholog

  Školní psycholog
  Od školního roku 2016-2017 působí na naší škole školní psycholožka. Nově od září 2020 je to Mgr. Jaroslava Suchá.

 • ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE II.

  ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE II.
  Od 1.2. 2019 je Základní škola a Mateřská škola je realizátorem projektu ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE II.

 • Tiskneme 3D

  Tiskneme 3D
  Díky spolupráci s firmou Prusa Research a.s. jsme získali 3D tiskárnu a držíme se tak moderních výukových trendů.

 • Google for Education

  Google for Education
  Od listopadu 2019 získala naše škola podporu od společnosti Google.

 • Online žákovská knížka

  Online žákovská knížka
  Od školního roku 2020/21 zavádíme pro žáky 2. stupně online žákovskou knížku v systému Bakaláři.

 • Člověk a technika

  Člověk a technika
  Naše škola se ve školním roce 2020/2021 zapojila do pokusného ověřování nového předmětu Člověk a technika.

 • Zájmové útvary

  Zájmové útvary
  Prohlédněte si seznam zájmových útvarů organizovaných naší školou

DŮLEŽITÉ - Omezení provozu základní i mateřské školy v období ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.V případě přerušení provozu MŠ nebo ŠD z důvodů karantény, vládního nařízení apod. bude úplata v poměrné části vrácena na účet.

Prihlášení a odhlášení obědů v době uzavření školy probíhá přes www.strava.cz.

Informace základní škola

Informace o nošení ochranných prostředků dýchacích cest

POZOR DŮLEŽITÉ INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NALEZNETE ZDE

Rozvrhy synchronní výuky platné od 4.1.2021

Návody na přihlášení do systému Bakaláři a Google Apps for Education

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 naleznete ZDE.

Informace mateřská škola

Opatření KHS Olomouc 26. 2. 2021

Děti, které byly přítomny v MŠ Bohuňovice ve třídě Žabičky 1. M ve dnech 16.2.-18.2.2021, byly v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Těmto dětem bylo nařízeno karanténní opatření po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do 28.2.2021 (včetně), tj. ponechat děti doma, sledovat zdravotní stav dětí, telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny.

Jelikož tyto děti byly dne 23.2.2021 v MŠ Bohuňovice ve třídě Žabičky 1. M v rizikovém kontaktu s další Covid pozitivní osobou, karanténní opatření se prodlužuje, a to po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do 5.3.2021 (včetně). I nadále ponechte děti doma, sledujte jejich zdravotní stav, telefonicky kontaktujte praktického lékaře dětí s informací o dalším rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou a o prodloužení karanténních opatření. Dále postupujte dle pokynů lékaře.

Náměty pro distanční vzdělávání třídy 1. M Žabičky 24. 2. - 26. 2. 2021 nalezneteZDE.

Informace k distančnímu vzdělávání pro mateřskou školu naleznete ZDE.

Aktuality