IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

 • Tiskneme 3D

  Tiskneme 3D
  Díky spolupráci s firmou Prusa Research a.s. jsme získali 3D tiskárnu a držíme se tak moderních výukových trendů.

 • Zájmové útvary

  Zájmové útvary
  Prohlédněte si seznam zájmových útvarů organizovaných naší školou

 • ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE III.

  ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE III.
  Od 1. 3. 2021 je Základní škola a Mateřská škola je realizátorem projektu ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE III.

 • Školní psycholog

  Školní psycholog
  Od školního roku 2016-2017 působí na naší škole školní psycholožka. Nově od září 2020 je to Mgr. Jaroslava Suchá.

 • Školní řád platný od 1. 9. 2020

  Školní řád platný od 1. 9. 2020
  K dispozici je nový školní řád, platný od 1. 9. 2020

 • Google for Education

  Google for Education
  Od listopadu 2019 získala naše škola podporu od společnosti Google.

 • Flexibooks od společnosti Fraus

  Flexibooks od společnosti Fraus
  Od školního roku 2020/2021 ve vybraných předmětech na 2. stupni využíváme interaktivní učebnice Flexibooks od společnosti Fraus.

 • Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách

  Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách
  Od školního roku 2020/21 se naše škola zapojila do pokusného ověřování "Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách".

 • Online žákovská knížka

  Online žákovská knížka
  Od školního roku 2020/21 zavádíme pro žáky 2. stupně online žákovskou knížku v systému Bakaláři.

Informace základní škola

Organizace 1. školního týdne ve dnech 1. a 2. 9. 2022

Rozvrhy pro školní rok 2022/23 - pracovní verze


Dostavba školy - ETAPA II

Vážení rodiče,
od 1. 7. 2022 začne dlouho plánovaná další část dostavby školy - ETAPA II. Parkoviště a zpevněné plochy. V této souvislosti dojde k omezení provozu kolem školy v době od 1. 7. do 31. 10. 2022 takto:

 • Od 1. 7. do 31. 8. 2022 bude umožněn příchod a příjezd do MŠ pouze kolem tělocvičny („asfaltové hřiště“, areál školy u jídelny včetně chodníku ke školce budou uzavřeny).
 • Vchod do budovy školy zůstává v červenci a srpnu stejný.
 • Vyzvedávání obědů v červenci 2022 bude umožněno ve stravovacím pavilonu vchodem do družiny, tzn. od cesty.

Omezení provozu kolem školy v měsících září a říjen bude upřesněno v průběhu srpna v souvislosti s pokračujícími pracemi

Rozpis služeb vedení školy – hlavní prázdniny

Pondělí 11.07. 2022 Mušková, Daněk
Pondělí 25.07. 2022 Mušková
Pondělí 01.08. 2022 Mušková
Čtvrtek 25.08. 2022 Mušková, Daněk
Pondělí 29.08. 2022 Mušková, Daněk
Čas: 9.00 – 11.00 hod.
Telefonické mobilní spojení:
Mgr. Jindřich Daněk 739 219 939
Mgr. Renáta Mušková 606 156 854
Změny rozpisu vyhrazeny.

Informace mateřská škola

V červenci bude probíhat omezený provoz ve třídě 1. M (Žabičky) a 2. M (Rybičky), přerušení provozu mateřské školy od 1. 8. - 31. 8. 2022

27. 06. 2022 Pirátská výprava 1. M Žabičky

Aktuality

Přehled nejbližších školních akcí