IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

 • Zájmové útvary

  Zájmové útvary
  Prohlédněte si seznam zájmových útvarů organizovaných naší školou

 • Školní psycholog

  Školní psycholog
  Od školního roku 2016-2017 působí na naší škole školní psycholožka. Nově od září 2020 je to Mgr. Jaroslava Suchá.

 • Google for Education

  Google for Education
  Od listopadu 2019 získala naše škola podporu od společnosti Google.

 • Flexibooks od společnosti Fraus

  Flexibooks od společnosti Fraus
  Od školního roku 2020/2021 ve vybraných předmětech na 2. stupni využíváme interaktivní učebnice Flexibooks od společnosti Fraus.

 • Online žákovská knížka

  Online žákovská knížka
  Od školního roku 2020/21 zavádíme pro žáky 2. stupně online žákovskou knížku v systému Bakaláři.

 • Člověk a technika

  Člověk a technika
  Naše škola se ve školním roce 2020/2021 zapojila do pokusného ověřování nového předmětu Člověk a technika.

 • Školní řád platný od 1. 9. 2020

  Školní řád platný od 1. 9. 2020
  K dispozici je nový školní řád, platný od 1. 9. 2020

 • ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE II.

  ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE II.
  Od 1.2. 2019 je Základní škola a Mateřská škola je realizátorem projektu ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE II.

 • Tiskneme 3D

  Tiskneme 3D
  Díky spolupráci s firmou Prusa Research a.s. jsme získali 3D tiskárnu a držíme se tak moderních výukových trendů.

Vážení žáci, rodiče, přátelé školy, chtěl bych vám tímto poděkovat za vaši podporu, trpělivost a spolupráci v takto komplikovaném školním roce 2020/2021 a zároveň mi dovolte, abych vám jménem školy popřál především pevné zdraví a krásné prázdniny.

S úctou Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy

Vyzvedávání obědů je možné pouze s ochranou úst (respirátor osoby nad 15 let, chirurgická rouška pro děti do 15 let). Prosíme o dodržování opatření, jinak nebude umožněn vstup do budovy.

V případě přerušení provozu MŠ nebo ŠD z důvodů karantény, vládního nařízení apod. bude úplata v poměrné části vrácena na účet.

Prihlášení a odhlášení obědů v době uzavření školy probíhá přes www.strava.cz.

Informace základní škola

Rozpis služeb vedení školy – hlavní prázdniny
Pondělí 12.07. 2021 Mušková
Pondělí 19.07. 2021 Daněk
Pondělí 02.08. 2021 Mušková
Středa 25.08. 2021 Mušková, Daněk
Pondělí 30.08. 2021 Mušková, Daněk

Čas: 9.00 – 11.00 hod.

Telefonické mobilní spojení : Mgr. Jindřich Daněk 739 219 939, Mgr. Renáta Mušková 606 156 854

Změny rozpisu vyhrazeny.

Informace mateřská škola

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Aktuality

Přehled nejbližších školních akcí