IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

  • ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE I.

    ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE I.
    Od 1.9. 2017 je Základní škola a Mateřská škola je realizátorem projektu ŠABLONY ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE I.

  • Školní řád platný od 1. 1. 2017

    Školní řád platný od 1. 1. 2017
    K dispozici je nový školní řád, platný od 1. 1. 2017

  • Zájmové útvary

    Zájmové útvary
    Prohlédněte si seznam zájmových útvarů organizovaných naší školou

  • Školní psycholog

    Školní psycholog
    Od školního roku 2016-2017 působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Lenka Minářová.

Upozornění

---------------

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. TŘÍDY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

---------------

Konzultace proběhnou 17.4.v 16.00-17.00 hod.

---------------

Pro školní rok 2019/2020 se ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ koná 10. května 2019 od 10:00 do 16:00 hod. v budově Mateřské školy Bohuňovice Pod Lipami 210. Více informací naleznete zde.

K zápisu je nutné přinést:
  • Rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • předem vyplněnou přihlášku s vyjádřením ošetřujícího lékaře o řádném očkování dítěte. (na webu www.zsbohun.cz nebo u vedoucí učitelky MŠ Olgy Malaskové 2. – 3. 5. od 8.00 do 8.30 hod. ve třídě Berušek – červené dveře)

---------------

Ve čtvrtek 18.4.2019 provoz ve školní družině není (Velikonoční prázdniny).

Aktuality