IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Zájmové útvary

Autor: Ondřej Pantlík | 04.01.2017 14:16

Zájmové útvary ve školním roce 2020/21

Badatelský klub  LEGO WeDo 2.0, Education, Mindstorms

  • vede Petr Štěpaník

Badatelský klub LEGO (WeDo, Education, Mindstorms) je určen dětem z 1. stupně. Koná se každý čtvrtek ve 13:20. Pracujeme s pestrým výběrem stavebnic LEGO od nejjednodušších až po nejsložitější, takže děti mohou rozvíjet své dovednosti přiměřeně svým zkušenostem a věku. Děti se zdokonalují nejen v konstrukčních řešeních, ale učí se také základy programování v prostředí aplikací WeDo 2.0 a Mindstorms Education EV3.

Badatelský klub LEGO Mindstorms

  • vede Ondřej Pantlík každou středu 13:30-15:00

Badatelský klub je zaměřen na rozvoj kompetencí k řešení problémů a rozvoj informatického myšlení žáků (nejen) druhého stupně. Žáci sestavují a programují roboty, začínají u nejjednodušších (ruční mixér) a pokračují ke komplexnějším (robotický tank se senzory).  Učí se programovat ve vizuálním programovacím prostředí a díky okamžité zpětné vazbě (robot funguje) žáky programování baví.

Čtenářský klub

  • vede Ludmila Keclíková každé úterý 13:00 - 14:30

Formou hry a zábavných aktivit se ponoříme do světa knih. Posílíme čtenářskou gramotnost. Budeme se snažit porozumět textu, klást otázky, vyhledávat informace v textu. Podpoříme dětskou fantazii. Vytvoříme tematické projekty. Podpoříme tvůrčí činností dětí. Sami si budete číst nabízené knihy, referovat o svých čtenářských zkušenostech a sami doporučíte knihy spolužákům.

Čtenářský klub

  • vede Markéta Dejmalová  každé pondělí 13:00 - 14:30

Kroužek je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jeho náplň je různorodá – vybranou knihu si předčítáme, čteme v rolích, dramatizujeme část příběhu, nakreslíme ilustraci. Zařazujeme hry na rozvoj slovní zásoby, malujeme podle pokynů, hrajeme si na básníky.

Ukazujeme si, že čtení je zábavné a do života patří.

Klub komunikace v cizím jazyce

  • vede Martina Nesvadbová každou středu 13:45 - 15:15

Klub zábavné logiky a deskových her a origami

  • vede Karel Machala  každé úterý 14:00 - 15:30
  • rozvoj volnočasových aktivit
  • rozvoj klíčových kompetencí (spolupráce, komunikace, rozhodování...)
  • rozvoj logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků
  • rozvoj jemné motoriky