IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Hydraulický zvedák z papírového kartonu

Autor: Ondřej Pantlík | 27.06.2024 09:24

Část žáků tříd 8. A a 8. B se v rámci předmětu Člověk a svět práce v posledním čtvrtletí zabývala zajímavým projektem, který představoval určitou výzvu. Jednalo se o výrobu hydraulického zvedáku z papírové lepenky. 

Vzhledem k malé časové dotaci jedna vyučovací hodina týdně byla práce pečlivě rozfázovaná do základních kroků. Koncem dubna v rámci teoretické přípravy poprvé uviděli videonávod a začali se seznamovat s celým projektem. Všímali si jednotlivých částí a použitých komponentů, ze kterých se zvedák skládá. V celkem pěti skupinách si rozdělili úkoly, kdo se bude zabývat kterou částí, vytvořili si jejich hrubé náčrty a provedli odhad základních rozměrů jednotlivých dílů. Tyto důležité fáze jim napomohly lépe pochopit složení celého stroje a daly základy pro další práci. 

Navazujícím krokem bylo praktické rýsování jednotlivých dílů v přesném měřítku. Díky tomu získali šablony, podle kterých jim už pak jen stačilo v dílně vyřezat originální díly z papírového kartonu v potřebném množství. 

Zřejmě nejsložitější fází bylo spojování jednotlivých dílů, kdy se žáci potýkali s určitými obtížemi a dílčími nezdary, které mnohdy práci pozdržely. Čas se krátil, sil a celkové motivace ubývalo, ale i přes to vše se s drobnou dopomocí nakonec povedlo práci dotáhnout zcela do konce dvěma skupinám a dalším dvěma do dokončení díla zbývalo už jen pár drobností. 

Ráda bych ovšem ocenila práci všech, včetně těch, kterým se úkol do úplného konce dodělat nepodařilo. Protože si myslím, že ať už se podíleli jakoukoliv měrou, šlo o spolupráci při běhu na dlouhou trať, kde se každá pomoc vedoucí k dosažení cíle počítá.

                                                                                                                                                    Gabriela Rašková