IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Projekty

Autor: Ondřej Pantlík | 06.11.2019 18:17

Naše mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

 

PROJEKT MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

 

Polytechnické vzdělávání má v mateřské škole pro děti velký význam a proto se i naše mateřská škola zapojila do projektu Malé technické univerzity. Tento projekt vznikl na základě konzultací s pedagogy, psychology, architekty a projektanty. Jedná se o základy techniky, které dětem předávají lektoři hravou formou pomocí stavebnic na principu LEGO DUPLO. Lekce a projektové dny tohoto projektu jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V naší mateřské škole se tohoto projektu zúčastní předškoláci ve formě jednotných lekcí a projektových dnů. Pro školní rok 2019/2020 byla vybrána jednotná lekce ,,Malý architekt“ a projektový den ,,Stavitel města“. 

 

PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Předčítání má  pro děti obrovský význam ve formě rozvoje emocionální stránky, myšlení, představivosti a paměti. Každodenní čtení a následné povídání o přečteném je vhodnou prevencí před patologickými jevy. Předčítání podporuje zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení, sociální kompetence, zájem o spolupráci a celkově lepší atmosféru ve třídě. V naší mateřské škole se předčítání zařazuje každý den v délce dvaceti minut. Za spolupráce základní školy se nám daří tento projekt ještě více rozšířit v rámci každého druhého týdne, kdy žáci devátých tříd docházejí do mateřské školy předčítat dětem před odpoledním odpočinkem.

 

PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM

V rámci programu primární prevence se naše mateřská škola zapojila do projektu Zdraví dětem. Účast v tomto projektu probíhá ve formě vzdělávacích kurzů s akreditací MŠMT. Kurzy uplatňují propojení metod slovních, praktických a názorně – demonstračních. Děti si vyzkoušejí činnosti ve formě frontální, kooperativní i individuální.  Vzdělávání v tomto programu je zaměřeno na zdravé stravování a motivaci ke sportu. V programu je zakomponována prevence bezpečnosti, tak aby byla přirozenou součástí  příběhu a odpovídala věkovému složení dané třídy.

 

Plakát - Celé Česko čte dětem