IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Autor: Ondřej Pantlík | 29.03.2017 12:02

Pro školní rok 2018/2019 se zápis k předškolnímu vzdělávání koná 11. května 2018 od 10:00 do 16:00 hod. v budově Mateřské školy Bohuňovice, 6. května 17.

 

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2018 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2018 povinné. Tato povinnost se vztahuje: 

  • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, 
  • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, 
  • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

  • 4 souvislé hodiny denně, 
  • ředitel školy stanovil ve školním řádu začátek povinné doby v 8 hodin.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku. 

 

K zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem, pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte.

K zápisu je nutné přinést:

  • Rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • pokud má zákonný zástupce vyplněnou přihlášku s vyjádřením ošetřujícího lékaře o řádném očkování dítěte. (na webu www.zsbohun.cz nebo u vedoucí učitelky MŠ Olgy Malaskové)