IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Společné akce 4. tříd ve II. pololetí

Autor: Ondřej Pantlík | 24.06.2024 07:23

Praktická část dopravní výchovy, 4.A, B

Ve dnech 15. a 16. 4. 2024 děti postupně s obou tříd 4. ročníku absolvovaly závěrečnou část dopravní výchovy. Vyzbrojeni pláštěnkami, cyklistickou přilbou a dostatečným proviantem na svačinu se všichni ráno vydali vlakem do Šternberka, kde na dopravním hřišti mohli pod vedením dvou zkušených pracovníků DDM Šternberk předvést své cyklistické schopnosti a znalosti z dopravní výchovy v praxi. Ani spartánské podmínky za nepřízně počasí děti neodradily od toho, aby si akci patřičně užily a oproti výuce ve škole, na dopravním hřišti si každou přestávku snažily co nejvíce zkrátit, aby už zase mohly sednout na kolo a vyjet.

Všichni na ně kladené požadavky splnili a získali Cyklistický průkaz. Poté se s nabytými zkušenostmi a zážitky mohli vrátit zpět do Bohuňovic na oběd.

Školní výlet 4. A a 4. B do Technického muzea v Brně

V pátek 14. 6. již v sedm ráno vyrazil autobus s žáky 4. tříd do Brna. Navštívili Technické muzeum, kde si prohlédli celou expozici v obou patrech. Viděli v praxi samohrací piano a orchestrion. Vyfotili se na historickém modelu závodní motorky, na stupních vítězů i se samotným Golemem.  V posledním patře měli možnost si vyzkoušet vynálezy v tamní herně.

Druhá část programu byla věnována tématu optiky, stručnému shrnutí jejího vývoje v průběhu historie, názorným ukázkám, nahlédnutí do nano světa elektronických mikroskopů a jednoduchému pokusu o vytvoření duhy, který si mohou také sami vyzkoušet doma.

Na původně plánovanou výrobu vlastního kaleidoskopu z technických důvodů už nedošlo, jeden takový si alespoň mohli prohlédnout, ovšem i tak byly děti plné nadšení a zážitků.

 

Gabriela Rašková