IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Distanční vzdělávání

Autor: Ondřej Pantlík | 19.10.2020 08:19

Vážení rodiče,

pokud by nastala situace, že by musela být naše MŠ uzavřena z důvodů mimořádných opatření MZ, KHS nebo v případě poloviny chybějících dětí ve třídě, které plní povinnou předškolní docházku, bude předškolní vzdělávání probíhat distančním způsobem pomocí systému Google Učebny (Google Classroom). Distanční vzdělávání je pro děti plnící povinnou předškolní docházku povinné.

Organizace vzdělávání:

Všechny děti plnící povinnou předškolní docházku mají založené přihlašovací účty. Návod pro rodiče k přihlášení do systému Google apps for Education najdete ZDE.

Vzdělávání bude probíhat

  • synchronním způsobem vzdělávání: pomocí videokonference Google Meet, na kterou se lze přihlásit v daný čas pomocí Google Učebny (o čase a termínu budete včas informováni). Návod na přihlášení do videokonference najdete ZDE. Vzdělávání bude probíhat 15 – 20 min. a bude rozděleno do skupinek dětí pro lepší efektivitu a individualitu vzdělávání.
  • asynchronním způsobem vzdělávání: pro děti bude vytvořena vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na vzdělávací aktivity, pracovní listy, pohybové a výtvarné aktivity) a bude upřesněna forma, termín a čas pro odevzdání zadaných činností. Tento způsob vzdělávání probíhá individuálně dle možností dětí.

Neúčast dítěte na distančním vzdělávání:

Neúčast dítěte na synchronním způsobu vzdělávání omlouvá zákonný zástupce e-mailem třídnímu učiteli (popř. e-mailem na adresu školy, popř. telefonicky). Následně pak zákonným zástupce dítěte po skončení distančního vzdělávání doloží neúčast omluvenkou v omluvném listě.

Offline vzdělávání:

Děti, které se nemohou účastnit synchronní i asynchronní výuky (online), mají tzv. offline vzdělávání, zákonní zástupci komunikují s třídním učitelem, který jim zprostředkuje materiály a zadání vzdělávací nabídky (osobně - v budově školy, poštou, e-mailem).

Hodnocení dětí v době distančního vzdělávání:

Způsob a hodnocení vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro tento způsob vzdělávání.

Forma způsobu hodnocení vzdělávacích činností a odevzdávání bude v každém zadání předem určena.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv nejasností mě můžete kontaktovat na email: ms@zsbohun.cz nebo telefonicky na čísle 607 575 485.

 

Veronika Siegelová

zástupce ředitele pro MŠ

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 3. - 7. 5. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 3. - 7. 5. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky 3. - 7. 5. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka 3. - 7. 5. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 1. - 5. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 1. - 5. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky (nepředškoláci) 1. - 5. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka (nepředškoláci) 1. - 5. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 24. - 26. 2. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 8. - 12. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 8. - 12. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky (nepředškoláci) 8. - 12. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka (nepředškoláci) 8. - 12. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 15. - 19. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 15. - 19. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky (nepředškoláci) 15. - 19. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka (nepředškoláci) 15. - 19. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 22. - 26. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 22. - 26. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky (nepředškoláci) 22. - 26. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka (nepředškoláci) 22. - 26. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 29. - 31. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 29. - 31. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky (nepředškoláci) 29. - 31. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka (nepředškoláci) 29. - 31. 3. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 6. - 9. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 6. - 9. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky (nepředškoláci) 6. - 9. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka (nepředškoláci) 6. - 9. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 12. - 16. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 12. - 16. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky (nepředškoláci) 12. - 16. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka (nepředškoláci) 12. - 16. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 19. - 23. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 19. - 23. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky 19. - 23. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka 19. - 23. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 1. M Žabičky 26. - 30. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 2. M Rybičky 26. - 30. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 3. M Berušky 26. - 30. 4. 2021

Stáhnout

Náměty pro distanční vzdělávání 4. M Kuřátka 26. - 30. 4. 2021

Stáhnout