IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

O škole

Autor: Ondřej Pantlík | 04.01.2017 14:38

Životaschopné školní zařízení, kulturní a komunitní centrum obce, vyznačující se přátelskou a nekonfliktní atmosférou. Škola poskytující kvalitní základní vzdělání. Škola využívající moderní trendy v přístupu k žákům. Škola s atraktivní a zajímavou výukou, kde vládne kázeň a negativní společenské jevy jsou minimalizovány. Škola, kde působí kvalitní učitelé. Škola s partnerským přístupem k žákům i rodičům. Škola, jejíž prestiž posiluje dobré jméno zřizovatele. To je Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice.

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je obec Bohuňovice. Právní subjektivita od 01.01. 1993. Poskytuje základní vzdělání žákům prvního a druhého stupně. Její součástí jsou dvě mateřské školy, školní družina a školní jídelna. Vyučování probíhá jak v kmenových třídách, tak i v odborných učebnách. Od jara do podzimu mohou žáci školy využívat k relaxaci v době odpoledních přestávek prostory školní zahrady. 

Vzdělávání žáků probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice, který vychází z RVP ZV. Škola není speciálně zaměřená, nabízí však kroužky, které umožňují žákům rozvíjet se v oblasti svých zájmů.