IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Školní družina

Autor: Admin | 07.12.2016 20:47

Vážení rodiče !

V naší školní družině máte možnost umístit svoje děti před a po skončení vyučování.

Přijímáme děti 1. – 3.ročníku do naplnění kapacity, tj. celkem 90 dětí. Pokud zůstávají volná místa, přijímáme děti  4. – 5. ročníku.

Dětem nabízíme pestrou činnost ve 3 odděleních ŠD a také možnost výběru 3 zájmových kroužků – šachový, výtvarný „Šikulové“ a kroužek ručních prací „Klubíčko“.

PROVOZ DRUŽINY :

Ranní družina 6,30 - 7,30 hod.

Odpolední družina 11,25 - 16,45 hod.

-------------------------------

Školné

S účinností od 4.9.2017 stanovil ředitel školy úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na 60,-Kč měsíčně. Úplata se platí ve dvou splátkách, za období září až leden a únor až červen.

Platbu částky 300,-Kč za I.pololetí proveďte, prosím, do konce měsíce září na účet číslo:

286 33 811/0100 . Do poznámky pro příjemce: ŠD.

 

-------------------------------

 

Jarmila Zbraňková - vychovatelka (email: jarmila.zbrankova(at)zsbohun.cz)

Nikola Venusová - vychovatelka (email:nikola.venusova(at)zsbohun.cz)

Jitka Neumannová - vychovatelka (email: jitka.neumannova(at)zsbohun.cz)