IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Školní družina

Autor: Admin | 07.12.2016 20:47

Vážení rodiče!

V naší školní družině máte možnost umístit svoje děti před a po skončení vyučování.

Přihlášky se podávají na konci školního roku, před plánovaným nástupem do družiny. Přihlašuje se vždy na jeden školní rok, přijímáme děti od nejmladších po starší, od 1. - 3.ročníku, do naplnění kapacity družiny. Pokud zůstávají volná místa, přijímáme žáky 4. – 5.ročníku.

Přihlašování zajišťují vychovatelky ŠD, o přijetí rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky – zápisního lístku. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Dětem nabízíme pestrou činnost ve 3 odděleních ŠD a možnost pracovat v kroužku výtvarných a ručních prací „Klubíčko“.

 

 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

·       Ranní družina od 6.30 – 7.45 hod.

·       Odpolední družina od 11.25 – 17.00 hod.

 

ŠKOLNÉ:

S účinností od 4.9.2017 stanovil ředitel školy výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 60,-Kč měsíčně.

Úplata se platí ve dvou splátkách, za období září – leden a únor – červen.

Platba za I.pololetí se provádí do konce měsíce září, platba za II.pololetí do konce měsíce února.

 

ODHLAŠOVÁNÍ ze školní družiny

Ukončit zájmové vzdělávání mohou:

1) Zákonní zástupci písemnou žádostí, kdykoli během školního roku.

2) Ředitel školy v případě, že:

·       Účastník soustavně narušuje činnosti družiny, opakovaně porušuje Vnitřní řád ŠD a školní řád.

·       Trvale svým agresivním chováním, nerespektováním vychovatelky a dalšími kázeňskými přestupky ohrožuje zdraví a bezpečnost svou i ostatních.

·       Není v řádném termínu zaplaceno školné za družinu.

 

-------------------------------

 

Jarmila Zbraňková - vychovatelka (email: jarmila.zbrankova(at)zsbohun.cz)

Hana Hrušková - vychovatelka (email:hana.hruskova(at)zsbohun.cz)

Jitka Neumannová - vychovatelka (email: jitka.neumannova(at)zsbohun.cz)