IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Zápis do první třídy

Autor: Admin | 08.03.2021 13:27

Zápis k povinné školní docházce

 

Vzhledem k mimořádným opatřením budeme zápis do 1. třídy provádět následujícím způsobem.

 

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce i žádosti o odklad budou v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. přijímány v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 a to následujícím způsobem:

 

1)     Datovou schránkou – Id datové schránky školy: 5nuvzmh,

2)     emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na adresu zsbohun@bohunovice.cz

3)     poštou (nejlépe doporučeně) na adresu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod Lipami 210, Bohuňovice 783 14,

4)     osobním podáním v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 v době od 8:00 do 12:00.

5)     elektronicky

 

Postup vyplnění žádosti elektronicky:

1.     Na webových stránkách školy www.zsbohun.cz kliknete na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU přímo na úvodní straně,

2.     vyplníte požadované údaje,

3.     po potvrzení údajů si v dalším kroku stáhnete přihlášku (modrý link), na vámi zadanou adresu vám navíc přijde potvrzovací email.

4.     Přihlášku doplňte o ostatní údaje (elektronicky nebo ručně).

5.     Přihlášku buď podepište elektronicky, nebo vytiskněte a podepište,

6.     elektronicky podepsanou přihlášku můžete buď poslat emailem s elektronicky uznávaným podpisem na adresu zsbohun@bohunovice.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Ručně podepsanou přihlášku pošlete buď poštou, nebo přinesete osobně ve výše uvedené termíny.

 

Zápisní list:

7.     Na váš email uvedený v přihlášce vám zašleme zápisní list, který nám po vyplnění prosím pošlete zpět jako odpověď, nebo osobně v sídle školy nebo poštou nejpozději do konce dubna.

 

 

SDĚLENÍ RODIČŮM ŽÁDAJÍCÍM O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Toto sdělení se týká rodičů, kteří v rámci zápisu dětí do 1. tříd, který se uskuteční od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 pro školní rok 2021/2022 požádají o odklad školní docházky.

 

POŽADOVANÉ DOKLADY KE SPRÁVNÍMU ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Aby vedení školy mohlo dle platné legislativy rozhodnout ve správním řízení o odkladu povinné školní docházky, musí zákonný zástupce škole předložit době zápisu, tj. od  6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 tato dvě písemná potvrzení

(§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017):

 

1)     Zprávu Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či jiného akreditovaného školského poradenského zařízení (např. SPC). Toto pracoviště se vyjádří k navrženému odkladu povinné školní docházky u Vašeho dítěte, doporučí ho, či nikoliv.

2)     Zprávu ošetřujícího dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

Prosím objednejte své dítě k vyšetření v PPP Olomouc co nejdříve. Pokud budete s objednáním váhat, nemusí poradna kapacitně vyšetření vydat ve výše uvedeném termínu!

 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, prosím kontaktujte neprodleně telefonicky, či osobně vedení školy. Email zsbohun@bohunovice.cz, tel.: 585 389 343.

 

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2021 oba posudky a poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 7. příslušného školního roku.

 

Žádost o odklad vyplníte zde:

 

Postup vyplnění žádosti elektronicky:

1.     Na webových stránkách školy www.zsbohun.cz kliknete na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU přímo na úvodní straně,

2.     vyplníte požadované údaje a zatrhněte „budeme pro dítě žádat o odkladů“,

3.     po potvrzení údajů si v dalším kroku stáhněte „Žádost o odklad povinné školní docházky“ (modrý link), na vámi zadanou adresu vám navíc přijde potvrzovací email,

4.     žádost doplňte o ostatní údaje (elektronicky nebo ručně),

5.     žádost buď podepište elektronicky nebo vytiskněte a podepište,

6.     elektronicky podepsanou žádost včetně výše uvedených požadovaných dokumentů (PPP nebo SPC a vyjádření ošetřujícího lékaře) můžete buď poslat emailem s elektronicky uznávaným podpisem na adresu zsbohun@bohunovice.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Ručně podepsanou žádost pošlete buď poštou, nebo přinesete osobně ve výše uvedené termíny.