Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina: 732 362 165
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

 • Školní psycholog

  Školní psycholog
  Od školního roku 2016-2017 působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Lenka Minářová.

 • Zájmové útvary

  Zájmové útvary
  Prohlédněte si seznam zájmových útvarů organizovaných naší školou

 • Školní řád platný od 1. 1. 2017

  Školní řád platný od 1. 1. 2017
  K dispozici je nový školní řád, platný od 1. 1. 2017

Upozornění


___

Volby školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy vyhlašuje volby do školské rady. Termín konání voleb do školské rady: 27. 4. 2017 Místo konání voleb: Základní škola Bohuňovice, Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb.
___

Seznam přijatých žáků 2017/18


___

Zápis do MŠ se koná 4.5. v MŠ Bohuňovická od 10:00 do 17:00.

Aktuality