IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 08.09.2020 13:59

Vážení rodiče,

Základní škola Bohuňovice bude od školního roku 2020/2021 využívat tzv. elektronickou žákovskou knížku. Proto zpřístupníme pro rodiče i žáky informační systém v programu „Bakaláři“. V průběhu měsíce září Vám bude vygenerován a doručen přístupový kód, který Vám umožní se do systému přihlásit prostřednictvím našich webových stránek (z osobního počítače i z „chytrého mobilního telefonu“). Aplikace nahrazuje papírovou žákovskou knížku a bude k dispozici rodičům žáků 2. stupně (6. až 9. tříd).

Jedná se o další ze služeb naší ZŠ dostupnou prostřednictvím internetu, pro kterou platí následující pravidla:

 • Vždy je potřeba se přihlásit pomocí svého přiděleného přihlašovacího jména a hesla,
 • rodiče mají svůj účet a své přihlašovací údaje,
 • aplikace je dostupná i v „chytrém telefonu“ – aplikace „Bakaláři“ (pro ANDROID, IOS)
 • lze sledovat známky (v budoucnu možná i další informace pro rodiče),
 • nahrazuje papírovou žákovskou knížku žáků 6. až 9. tříd,
 • datum u známky je datum, kdy žák prokázal své znalosti (tzn. den, kdy byl zkoušený nebo psal test atd.),
 • vyučující opraví hodnocené práce žáků do 7 dnů od jejich napsání a v tomto časovém horizontu je zapisuje,
 • průměr známek je pouze orientační a není nikterak závazný, hodnocení probíhá v souladu se školním řádem.

 

Manuál

1.      přihlášení:

 • Na stránkách www.zsbohun.cz klikněte v horní liště na odkaz „Bakaláři“ (úplně vpravo).
 • v tabulce „přihlášení“ vyplníte své jméno a heslo (přístupový kód) a kliknete na „přihlásit“.

2.      po přihlášení:

 • Po přihlášení se dostáváte do webového prostředí, kde si pomocí nabídky na levé straně zvolíte potřebný modul „klasifikace“,
 • elektronická ŽK nabízí přehled všech průběžně zapsaných známek s tématem a datem jejich obdržení.