IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 05.12.2019 08:58

Tento školní rok začal s plnou parádou. Máme novou odbornou učebnu v pavilonu dílen, která je zasvěcená výuce s pomocí stavebnic LEGO. A že ji využíváme.

Otevřeli jsme dohromady tři kroužky výuky robotiky s podporou LEGO, vždy v pondělí a ve čtvrtek – mladší žáci a ve středu starší žáci. 

Jestli si myslíte, že jde o obyčejné stavebnice LEGO, tak jste na omylu. Jedná se o stavebnice určené přímo do výuky – LEGO Education a díky nim můžeme učit podle filosofie STEM (někdy STEAM). STEAM je zkratka Science – Technology – Engineering – Arts – Mathematics, do českého jazyka by se dala přeložit jako Věda - technika - inženýrství - umění - matematika. Propojujeme tedy různé oblasti vzdělávání běžně rozdělené do více předmětů. Příští rok začneme s implementací do hodin běžné výuky. Uvedu příklad. Žáci se v šesté třídě ve fyzice učí o tématu čas a jeho měření. Proč by si nemohli z LEGA sestavit kyvadlové hodiny a vyzkoušet, jak závisí perioda na délce kyvadla? Panečku, to bude fyzika!

A to vše ještě propojujeme s podporou Google for Education. Žáci tak například dostávají vzdělávací podporu i domů prostřednictvím aplikace Učebna Google.

Již v letošním roce, díky aktivitě pana ředitele Mgr. Jindřicha Daňka, se škola zapojila do pilotního ověřování výuky předmětu Člověk a technika, které řídí přímo MŠMT. Jedná se o nástupce dnešních dílen (přesněji Člověk a svět práce), ve kterém se propojují moderní trendy (a zase jsme u STEAM) s klasickou výukou řemeslných dovedností. I zde samozřejmě využíváme LEGO, ale nejen to. Plánujeme dokonce nakoupit i 3D tiskárny. 

No, máme se na co těšit.