IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 05.09.2019 07:57

Stravování - finanční limity od 1. 10. 2019:

 

Děti MŠ 3 – 6 let                             přesnídávka 9,- Kč

                                                         vč. 3,- Kč za pitný režim 12,00 Kč

                                                         oběd                                 21,00 Kč              koeficient 0,5

                                                         svačina                              9,00 Kč

                                                         ------------------------------------------

                                                         Celodenní                        42,00 Kč   

Výše jistiny: 1 000,- Kč

Děti MŠ 7-10 let                             přesnídávka 9,- Kč 

                                                        vč. 3,- za pitný režim     12,00 Kč

                                                        oběd                               25,00 Kč              koeficient 0,6

                                                        svačina                             9,00 Kč

                                                        ----------------------------------------

                                                        Celodenní                        46,00 Kč                               

Výše jistiny: 1 100,- Kč

 

Žáci ZŠ 7-10 let                             oběd                                29,00 Kč            koeficient 0,7

Výše jistiny: 700,- Kč

 

Žáci ZŠ 11-14 let                           oběd                                33,00 Kč            koeficient 0,8

Výše jistiny: 800,- Kč

 

Žáci ZŠ 15 – letí                             oběd                                37,00 Kč            koeficient 0,9

Výše jistiny: 900,- Kč

 

Cizí strávníci – důchodci                oběd                                37,00 Kč            koeficient 0,9

                    a zaměstnanci Obce                                            71,00 Kč platba stravného

Výše jistiny: 1 600,- Kč                                                       

 

Zaměstnanci ZŠ                              oběd                                37,00 Kč            koeficient 0,9

                                                                                                23,00 Kč platba stravného

Výše jistiny: 600,- Kč                                                             14,00 Kč příspěvek FKSP

                          

Důchodci ZŠ a MŠ                         oběd                                 37,00 Kč           koeficient 0,9

                                                                                                 57,00  Kč platba stravného

Výše jistiny: 1 400,- Kč                                                           14,00 Kč příspěvek FKSP

Zaměstnanci MŠ Hlušovice             oběd                                37,00 Kč           koeficient 0,9

                                                                                                 25,00  Kč platba stravného

Výše jistiny: 600,- Kč                                                              12,00 Kč příspěvek FKSP

 

Kalkulace ceny oběda:               věcná režie              16,00 Kč

                                                    mzdová režie          16,00 Kč

                                                    potraviny                37,00 Kč

                                                    zisk                           2,00 Kč   

                                                    ----------------------------------

                                                     celkem                   71,00 Kč   

 

  (koeficient 41,00 Kč = 1,0)