IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Veronika Siegelová | 17.01.2020 18:40

Dne 15. 1. 2020 si poprvé naše děti z mateřské školy vyzkoušely, jak vypadá projektový den na téma: ,, Experimentální pokusy a objevy". V rámci spolupráce základní a mateřské školy si pedagogové pro děti připravili spousty zajímavých experimentů a objevů.

U nejmenších Žabiček (1. M) probíhalo potápění x plavání předmětů ve vodě, rozpouštění ledu při působení soli a lidského tepla, klesání a stoupání rozinek  pomocí obyčejné vody x vody s CO2, vznik duhy za pomocí bonbónů SKITTLES a zapouštění barev různými technikami. Ve třídě Rybiček (2. M) vařil hrníček tolik pěny, že bylo jen otázkou času povědět: HRNEČKU DOST ! Rybičky si mimo jiné vyzkoušely i zapouštění barev do klovatiny a sázení řeřichy, kde můžou její růst pozorovat krůček po krůčku. Třída Berušek 3. M zářila pokusy a objevy hlavně díky Mgr. Ivetě Voňkové, která společně s třídními učiteli z Berušek připravila pozorování listů a cibule pod mikroskopem, objevování částí lidské lebky a krunýře želvy, barvení pomocí barevných inkoustů a práci s lupou.  Ve třídě Kuřátek (4. M) měl hlavní zásluhu na pokusech Mgr. Ondřej Pantlík, který proškolil třídní učitelé Kuřátek z odvětví fyziky. Děti si tak mohly vyzkoušet různé pokusy z oblasti statické elektřiny, elektrického proudu a optiky.

Projektový den si děti dle hodnocení pedagogů moc užily a prohloubily si tím několik cílů, jako je např. poznávání, objevování, experimentování, bádání, zvídavost, pozornost a mnohá další. Děkuji tímto všem třídním pedagogům a pedagogům základní školy za přípravu a uskutečnění tohoto vydařeného dne.