IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021

Autor: Ondřej Pantlík | 03.09.2020 17:40

Slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhlo v úterý 1. září 2020. V novém školním roce otevíráme dvě první třídy. Společně s třídními učitelkami a rodiči se slavnostního zahájení zúčastnil i starosta obce Ing. arch. Pavel Fryčák a také vedení školy v čele s ředitelem Mgr. Jindřichem Daňkem, který našim nejmladším žákům předal pamětní listy. Novým prvňáčkům i jejich rodičům přejeme hodně štěstí, trpělivosti a  tolerance.