IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 09.03.2021 17:06

Ve čtvrtek 4. března 2021 proběhlo další školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Vzhledem k omezení provozu škol a distančnímu vzdělávání se soutěž uskutečnila online. Žáci 6. a 7. tříd se připojili, jak jsou již zvyklí v rámci výuky na dálku, prostřednictvím služby Google Meet a v rámci videohovoru mohli předvést své komunikační schopnosti a dovednosti v anglickém jazyce.

Asi desetiminutová konverzace měla celkem tři části. Nejprve se žáci měli krátce představit, poté si vylosovat téma, kterého se týkala následná konverzace i odpovědi na doplňující dotazy. Tematické okruhy byly různorodé, například moje obec, koníčky a volnočasové aktivity, rodina, denní program apod.  Závěr vždy spočíval v popisu obrázku s danou tématikou.

Při hodnocení soutěžících jsme se zaměřili na jejich slovní zásobu, gramatickou správnost a taky schopnost vyjádřit své myšlenky v cizím jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm dobrovolníků a všichni předvedli skvělé výkony. Na třetím místě se umístil Max Šulc (třída 7.A), druhé místo obsadil Maxim Prutyszyn (třída 7.B) a vítězem se stal Jakub Stratil (třída 6.B).

Tímto bychom chtěli pogratulovat vítězům, ale také ocenit všechny zúčastněné, kteří měli odvahu se do online soutěže zapojit. Po návratu do školy budou vítězům předány ceny a i na ostatní účastníky soutěže bude čekat malá odměna.

Jsme rádi, že i přes současnou situaci mohla zůstat tradice soutěže v anglické konverzaci na naší škole zachována. Věříme, že příští rok budeme konverzovat opět všichni pohromadě v budově školy face to face.