IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 12.06.2020 16:15

Vážení rodiče,

vzhledem k přerušení školní docházky v měsíci březnu, jsme nezjišťovali zájem o školní družinu na školní rok 2020/2021. Přihlášení vašeho dítěte k docházce do ŠD můžete nyní potvrdit elektronicky na e-mail:

 

jarmila.zbrankova@zsbohun.cz. Prosím, abyste tak učinili do pondělí 22.6.2020.

Uhrazené školné za měsíce březen, duben, květen a červen se přesouvá na úhradu školného v novém školním roce  za měsíc září, říjen, listopad a prosinec. Zápisní lístky k vyplnění a dodatečné přihlašování k docházce do ŠD proběhne na začátku školního roku 2020/2021. Bude to v týdnu od 1.9. – 4.9.2020, děti se přihlašují do naplnění kapacity družiny.

 

                                            Děkuji za spolupráci                   Jarmila Zbraňková

                                                                                                  vedoucí vychovatelka ŠD