IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Školní družina - školné

Autor: Ondřej Pantlík | 12.06.2020 16:15

Vážení rodiče,

vzhledem k přerušení školní docházky v měsíci březnu, jsme nezjišťovali zájem o školní družinu na školní rok 2020/2021. Přihlášení vašeho dítěte k docházce do ŠD můžete nyní potvrdit elektronicky na e-mail:

 

jarmila.zbrankova@zsbohun.cz. Prosím, abyste tak učinili do pondělí 22.6.2020.

Uhrazené školné za měsíce březen, duben, květen a červen se přesouvá na úhradu školného v novém školním roce  za měsíc září, říjen, listopad a prosinec. Zápisní lístky k vyplnění a dodatečné přihlašování k docházce do ŠD proběhne na začátku školního roku 2020/2021. Bude to v týdnu od 1.9. – 4.9.2020, děti se přihlašují do naplnění kapacity družiny.

 

                                            Děkuji za spolupráci                   Jarmila Zbraňková

                                                                                                  vedoucí vychovatelka ŠD