IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Škola zapojena do pilotního ověřování

Autor: Ondřej Pantlík | 17.10.2019 08:33

Naše základní škola byla vybrána v rámci pokusného ověřování „Rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností“. Do pokusného ověřování jsou zapojení žáci 8. tříd, kteří budou ověřovat oblast technické tvořivosti. Cílem je rozvoj technické představivosti a invence. Žáci se za účelem praktického využití učí aktivně si vytvářet technické představy na základě již existující dokumentace v podobě náčrtů, plánků, popisů postupů a multimediálních sdělení. Rozvoj technické kreativity je podporován i aktivitami se stavebnicemi (konstrukční, elektrotechnické, elektronické, robotické) a manipulací s reálnými technickými objekty. Důraz je kladen na technické myšlení a kritické posouzení správnosti vytvořených představ i praktické využitelnosti provedených návrhů.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci bude úzce spolupracovat se školou a bude vyučujícím nápomocna při konkretizaci očekávaných výsledků učení a při přípravě na výuku.

Pevně věříme, že zpětná vazba a evaluace z výsledků pilotního ověřování v naší škole bude hodnotným podkladem pro další práci při přípravě předmětů se zaměřením na „techniku“.

 

Více informací si můžete přečíst zde: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15685

 

Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy