IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 13.10.2020 11:41

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je od 14. 10. Základní škola Bohuňovice uzavřena a žáci přechází na distanční vzdělávání.

Žáci dnes obdrželi od TU rozvrh dist. vzdělávání – synchronní výuky. Účast na synchronní výuce je povinná dle §184a, v případě neúčasti je nutné absenci omluvit. Veškeré kroužky, kluby a školní družina se ruší.

Více informací naleznete na https://zsbohun.cz/informace-pro-rodice/

Žáci, kteří se distančně vzdělávají, mají nárok na dotovaný oběd, který je možné vyzvednout do jídlonosičů v době od 11:30 do 13:30 (objednávání a odhlašování obědů je přeswww.strava.cz).

 

Další informace a pokyny k distanční výuce budou vyučující předávat žákům přes sdílené prostředí google classroom nebo prostřednictvím bakalářů.