IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Přechod na distanční vzdělávání

Autor: Ondřej Pantlík | 13.10.2020 11:41

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je od 14. 10. Základní škola Bohuňovice uzavřena a žáci přechází na distanční vzdělávání.

Žáci dnes obdrželi od TU rozvrh dist. vzdělávání – synchronní výuky. Účast na synchronní výuce je povinná dle §184a, v případě neúčasti je nutné absenci omluvit. Veškeré kroužky, kluby a školní družina se ruší.

Více informací naleznete na https://zsbohun.cz/informace-pro-rodice/

Žáci, kteří se distančně vzdělávají, mají nárok na dotovaný oběd, který je možné vyzvednout do jídlonosičů v době od 11:30 do 13:30 (objednávání a odhlašování obědů je přeswww.strava.cz).

 

Další informace a pokyny k distanční výuce budou vyučující předávat žákům přes sdílené prostředí google classroom nebo prostřednictvím bakalářů.