IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Zdravé třídní klima

Autor: Veronika Siegelová | 27.11.2023 17:47

V naší mateřské škole se 6. a 7. 11. 2023 uskutečnil projekt Zdraví dětem, zaměřený na primární prevenci.

Program byl přizpůsobený jednotlivým třídám a výuka probíhala prostřednictvím pohádkových příběhů tak, aby byla zajímavá a udržela pozornost dětí. Klíčovým prvkem byla integrace bezpečnostní prevence do příběhů, reflektující věk dětí. Cílem programu bylo posilování třídního klimatu, emoční inteligence a podpora pozitivních interakcí mezi dětmi.