IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Veronika Siegelová | 09.03.2020 10:59

 V rámci spolupráce MŠ a ZŠ si naši předškoláci zkouší cvičit v tělocvičně ZŠ. Tělocvična je od naší MŠ vzdálená pár kroků a tak se děti postupně seznamují s prostředím, které budou zcela jistě využívat i nadcházející roky. 

Nemyslete si, že jde jen o nějaké pohybovky". Děti zkouší cvičit na různém nářadí. Prozatím si vyzkoušely šplh, trampolínu, skok před švédskou bednu, cvičení na žebřinách, pavoučí stezku, cvičení na lavičkách, techniky hodu s míčem, kruhy a mnohá další.

Je důležité zmínit, že ze začátku bylo cvičení na nářadí pro mnohé z dětí velkou výzvou, ale nyní už je strach z nového, nepoznaného" pryč.

Cvičení probíhá na stanovištích pro lepší efektivitu vzdělávacího procesu. Pro děti je tělocvična přínosem i v rámci spolupráce, jelikož zde často na rozehřátí hrají soutěživé hry pro rozvoj rychlosti, přesnosti, koordinace a především spolupráce.