IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Veronika Siegelová | 02.11.2022 21:58

Se Sokolem do života

Jelikož vidíme, že pohybové zaměření naší mateřské školy s sebou nese nadšení, odhodlanost a rozzářené oči, využili jsme proto další možnost, jak se aktivně podílet na rozvoji pohybové gramotnosti.

Zapojením do projektu s názvem Se Sokolem do života děti plní nejrůznější pohybové aktivity, zdokonalují své poznání a přirozeně rozvíjí svůj pohyb, jako součást jejich života. Samotný obsah vychází z přirozeného cvičení, obratnosti, dovedností s míčem, rozvoje poznání a netradičních činností. Pro diferenciaci jednotlivých tříd je projekt rozdělen do věkových skupin tak, aby odpovídal obtížnosti, růstu a vývoji dětí předškolního věku.