IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Veronika Siegelová | 29.11.2022 14:52

Prevence v oblasti bezpečnosti na pozemní komunikaci 

Centrum Semafor Olomouc připravilo pro naše předškoláky dopravní výchovu na mobilním dopravím hřišti. Kombinace sestavených silnic, přechodů, křižovatek, dopravních značek a semaforů plně odpovídala reálné pozemní komunikaci.

Aktivizace dětí proběhla v návaznosti na příběh o bezpečnosti a o tom, jak bezpečnost zvýšit. Nedílnou součástí bylo seznámení s důlěžitými údaji, které v případě ohrožení mohou využít.

Praxe probíhala v rámci různých dopravních situacích. Zejména se jednalo o pohyb na hlavní silnici, přednost v jízdě, pohyby v rámci světelného značení a rozhlížení na přechodu. Důležitou roli hrála i kooperace ve dvojicích (auto, řidič).

Díky tomuto preventivnímu programu děti zdokonalily: zrakové vnímání a paměť, orientaci v prostoru, pohyb na znamení, řešení situací a mnohé další, které jim zcela jistě pomůže v roli účastníka silničního provozu.