IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Pevnost poznání 16. 1. 2024

Autor: Veronika Siegelová | 17.01.2024 18:35

Exkurze dětí z třídy Berušky, byla rozdělena na dvě hlavní části:

První probíhala formou řízených aktivit, kde pan lektor vysvětloval dětem rozdíly u jednotlivých mořských živočichů a ryb.

Program se jmenoval "Mořský poutník" a trval hodinu. Děti rozvíjely vnímání více smysly, nejvíce byl posilován hmat při hře "Mrož lední", dále pak sluch "Hledáme mrože - sledování zvuku mrožích rolniček". Podporovány byly prvky předmatematických představa "Měření délky živočichů lanem". Děti si také uvědomily, kolik druhů například žraloků existuje. 

Druhá část byla věnována expozici o "Živé vodě - fascinujícímu vodnímu světu". Zde děti mohly využít pro pozorování například mikroskop nebo vodní živočichy v nadživotní velikosti. V periodické tůni mohly vidět tajemné korýše, listonoha a žábronožku, v pískovně zase spatřít obávaného predátora, majestátní vážku apod.  Skvělá byla také tajuplná podmořskou jeskyni!

 

Bc. Martin Adamec

 

Pevnost poznání v Olomouci 16.1.2024 – Třída Kuřátka, MŠ Bohuňovice

Vzdělávací interaktivní program „Tvrdá doba kamenná“ v délce trvání 45 minut. Programem nás provázeli dva lektoři a uvedli nás do dávné historie, do pravěku. Děti se dovídaly zajímavosti o způsobu života pravěkých lidí, jak vynalezli oheň, jaké používali nástroje, jak podnikali lovecké výpravy ke své obživě a k získání zásoby kožešin na zimu a pazourky pro doplnění zbraní. Kořist byla vždy spravedlivě rozdělována mezi všechny členy společenství tlupy. Program obsahoval prožitkové učení, děti srovnávaly život v minulosti se současností /kartičky/, hledaly vhodnou potravu /kartičky/, lovily zvěř /plyšáci/, kořist společně odnesly do tábora. Z jeskyně si děti na památku odnesly domů ozdoby kolem krku s pazourkem. Program byl poučný, podnětný, inspirativní a hodnotný.

Druhá část exkurze zahrnovala prohlídku stálé expozice „Živá voda“ s tajuplnou podmořskou jeskyní atd.

 

Mgr. Marcela Látalová