IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Veronika Siegelová | 17.06.2021 13:40

Malá technická univerzita - Malý projektant

Dne 25. 5. 2021 se v naší MŠ uskutečnila další lekce projektového dne. Tentokrát se jednalo o malého projektanta. Na úvod si děti připomněly shrnutí lekce malý inženýr, která proběhla předchozí měsíc. Pojmy vodojem, čistička odpadních vod, technický výkres apod. si velmi dobře pamatovaly. Ve skupinách stavěly pomocí velkoformátových stavebnic ulici a následně tvořily z lega stavby, dle přiložených fotografií a technických výkresů. Na závěr si propojily inženýrské sítě, které ke stavbě vedly. Část projektu probíhala i venku. Děti mohly pod vedením lektora spatřit reálné přípojky inženýrských sítí.