IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Minimální preventivní program, návykové, škodlivé látky

Autor: Veronika Siegelová | 20.02.2024 13:12

Projektový den na téma: Vím co mi škodí - setkání s Čadimůrou

Děti se seznámily formou pohádkové dramatizace "O začarované krabičce" se škodlivými následky kouření pro naše zdraví a důsledky kouření, které vedou i k trvalému poškození zdraví. Pohádku děti sami dotvářely, hledaly jiná řešení. Po shlédnutí pohádky následovala diskuse s dětmi, vyjadřovaly své vlastní názory, nápady, postřehy a zkušenosti.
Pohádková scéna byla zasazena do lesa, kde děti nacházely nejen lesní plody, ale i cigarety a odpadky, které do lesa nepatří. Proto měla pohádka i další, tj. environmentální rozměr, který směruje děti k ochraně životního prostředí.

Logopedická prevence na téma: "Odfoukni Čadimůru" - děti foukaly do čtvercových záclonek motivované "Čadimůrou" a škodlivosti výskytu kouře.

Pohybová hra "Koho lapí Čadimůra?", ve které byl ztělesněný zlozvyk - kouření, které ohrožuje naše zdraví. Po ukončení hry jsme vedli rozhovor o pocitech dětí, které byly lapeny a následně osvobozeny. Jak se cítil ten, který byl osvobozen, ten, kdo byl polapen, ten, co osvobozoval.

Děti se učily tvořivou hrou s rudkou techniku rozmazávání stopy rudky, rozvíjely svou fantazii a představivost při kresbě "Čadimůry". Děti se učily zobrazovat své představy a pocity a následně jsme nad obrázky individuálně hovořili: Proč má tvoje "Čadimůra" tak velké oči, proč má ostré zuby, proč má kudrnaté vlasy a pod.

Pobyt venku: Vycházka na umělou plochu, rozhovor o proběhlém projektu - poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit.

Bc. Michaela Vańková