IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Veronika Siegelová | 08.12.2019 14:20

Ve spolupráci se základní školou se v MŠ uskutečnila Mikulášská nadílka. Žáci devátých tříd si pro děti z mateřské školy připravili krásné, propracované kostýmy a třídní učitelé jednotlivých tříd jim poskytli zpětnou vazbu, kterou následně doprovod Mikuláše, čerta a andílka předal. Pro Mikuláše si děti připravily mnoho básniček a písniček, za které následně dostaly velkou sladkou odměnu.

Mnohokrát děkujeme rodičům, za spolupráci ve formě nákupu Mikulášské nadílky pro děti.