IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

MŠ - Klokanův kufr

Autor: Veronika Siegelová | 28.09.2020 12:08

KLOKANŮV KUFR

Od září používá nově naše mateřská škola pomůcky z Klokanova kufru, které slouží k rozvoji individuálních oblastí každého z dětí. Jedná se o diagnostické pomůcky, které napomáhají dítěti v celkovém rozvoji. Díky své všestranné komplexní stránce nám pomáhá při diagnostice v oblasti silných a slabých stránek s kterými pak nadále pracujeme a nacházíme vhodná řešení. Spolu s pomůckami využívá pedagog i záznamových archů, kde zaznamenává úroveň aktuálních dovedností dítěte. Úkoly jsou zde seřazeny dle věkové návaznosti a tak snadno můžeme sledovat jeho dlouhodobý vývoj. Cílem Klokanova kufru je školní zralost. Mezi oblastmi vývoje můžeme např. najít: zrakové vnímání a paměť, řeč, hra, sebeobsluha a samostatnost, orientaci v prostoru a mnohá další.