IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

MŠ - Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Autor: Veronika Siegelová | 28.08.2020 11:46

 

Vážení rodiče, 

z důvodu aktuální situace kolem Covidu jsme nuceni omezit pohyb většího počtu cizích osob v prostorách mateřské školy, proto bych vás ráda touto cestou místo obvyklého setkání na třídních schůzkách seznámila s několika informacemi týkající se nového školního roku v naší mateřské škole. Prosíme, abyste se ve vnitřních prostorech pohybovali vždy s rouškou a setrvali v prostorech školy jen nezbytně nutnou dobu. Mějte na vědomí, že za dítě odpovídáme až po vašem předání (tzn. rodič předává dítě pedagogovi).

Provoz mateřské školy je stanoven od 6:30 – 16:30 hod. Dřívější příchod dítěte není možný. 

Předškolní děti mají docházku povinnou. Povinná předškolní docházka je stanovena od 8:00 – 12 hod. Nemocnost je nutno doložit ihned po příchodu a to zápisem do omluvného listu. 

Adaptační plán pro nově přijaté děti bude umožněn za následujících podmínek: 

-      doprovázející osoba se bude pohybovat ve třídě s rouškou,

-      ve třídě je možno setrvat do 8:30 hod., poté se mateřská škola z důvodu bezpečnosti uzamyká,

-      časové rozložení stráveného pobytu v MŠ konzultuje v době adaptačního plánu doprovázející osoba s pedagogem. 

Školní řád a Školní vzdělávací program naleznete na webových stránkách školy a na nástěnce třídy. 

Prosíme, abyste sledovali webové stránky a hlavní nástěnku, která se nachází v chodbě a v šatně třídy vašich dětí. Naleznete zde jídelníčky, organizaci, akce pro děti, školní řád, témata týdne, aktuality a další materiály, které vám pomohou se v naší mateřské škole zorientovat. 

Úplata je stanovena na 300,- Kč. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je vždy k 15. dni v měsíci ve prospěch účtu 107 – 8422980287/0100 . Variabilní symbol prosím uvádějte stejný jako u stravování. Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí. 

Pomalu ale jistě se naše mateřská škola začíná ubírat směrem polytechnického a pohybového vzdělávání. Pro děti budou tento školní rok připraveny badatelské aktivity, experimenty a pohybová školička, které se zúčastní naši předškoláci. I nadále jsme zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, Malá technická univerzita a Zdraví dětem. Letos je pro děti připraven rozsáhlý program, který děti zažijí jednak v prostorech mateřské školy ale i v divadle či na výletě. Uvědomujeme si, že jste nedílnou součástí mateřské školy, proto jsou i tento rok naplánované akce ve spolupráci s vámi. Veškeré termíny najdete na webových stránkách a nástěnkách. Upozorňuji, že z důvodu mimořádných opatření může dojít ke zrušení či přesunutí programu. 

V letošním školním roce se nám podařilo domluvit spolupráci se společností www.krouzky.cz. Jedná se o vědecké pokusy (předškoláci), hravá angličtina (předškoláci) a výtvarné tvoření (od 4 let). Kroužky budou probíhat od 15:30 hod. Bližší informace najdete na nástěnkách třídy.                                                              

Doufám, že vám tyto poskytnuté informace usnadní alespoň z malé části bezproblémový vstup do dalšího školního roku. Pro případné další informace mě můžete kontaktovat na email: ms@zsbohun.cz nebo po domluvě v rámci konzultací: kancelář zástupce ředitele školy, třída 1.  M Žabičky.

 

Veronika Siegelová, zástupce ředitele pro MŠ