IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 26.08.2021 10:23

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ve středu 1.září 2021 se po slavnostním zahájení koná informační schůzka se zákonnými zástupci nově přihlášených žáků 1.tříd.

Pro přihlášené žáky z 2. a 3.třídy bude školní družina 1.9.2021 otevřená do 15.00 hod., děti si vyzvedávejte v družině na bazéně.

Od 2.9.2021 bude již běžný provoz školní družiny:

·         ranní družina od 6.30 – 7.30 hod.

·         odpolední družina – po vyučování do 17.00 hod.