IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 14.05.2019 13:16

Ani letos jsme si nezapomněli připomenout  Den Země. Dopolední program si každá třída přizpůsobila svým schopnostem, dovednostem. Vytvářely se plakáty na téma Ekologie, pexeso,….

Diskutovalo se na  téma - Odpady, Co se kolem nás děje, Šťastná Země, Co můžeme udělat pro lepší život, Vzduch, Voda,…. Někteří se podívali i na odborné dokumentární filmy.

Dopoledne pak žáci 1. stupně zakončili na školní zahradě, kde plnili na jednotlivých stanovištích přírodovědné, sportovní i ekologické úkoly.

Starší žáci navštívili místní skládku odpadů.

Den se všem vydařil.

L. Keclíková