IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

DEN ZEMĚ

Autor: Ondřej Pantlík | 14.05.2024 15:13

V pátek 10.5. se už tradičně konal DEN ZEMĚ. Program byl velmi pestrý. Nejmladší žáci zavítali na farmu s domácími zvířátky. O zábavu na rybníku Husinec se postaral spolek Myslivců Bohuňovice. Starší žáci navštívili Úpravnu vody v Černovíře, místní skládku a Vlastivědné muzeum v Olomouci. Vyrobili reklamní panel na třídění odpadu, vytvořili krásné domečky pro hmyz a pítka pro ptáčky.  Žáci devátých tříd nachystali sportovní a ekologická stanoviště pro děti z mateřské školy. Počasí nám přálo, akce se velmi vydařila. Keclíková