IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 13.09.2017 13:24

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Začínáme v pondělí 2.10. 2017

13.45 – 15.00 v 3.B

Formou hry a zábavných aktivit se ponoříme do světa knih.

Posílíme čtenářskou gramotnost.

Budeme se snažit porozumět textu,

klást otázky, vyhledávat informace v textu.

Podpoříme dětskou fantazii.

Vytvoříme tematické projekty. Podpoříme tvůrčí činností dětí.

Sami si budete číst nabízené knihy, referovat o svých čtenářských zkušenostech

 

a sami doporučíte knihy spolužákům.