IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Beseda Černobyl

Autor: Ondřej Pantlík | 10.02.2020 12:44

V pondělí 27. ledna 2020 jely obě deváté třídy v doprovodu svých třídních učitelů, asistenta a učitele chemie do nedalekého Šternberku, do Kulturního domu na besedu Černobyl s publicistou, cestovatelem a fotografem p. Jiřím Kalátem.

Autor nejprve krátce představil Ukrajinu a její hlavní město Kyjev. Poté sdělil, co ho vlastně přimělo k cestě do Černobylu. Vděčí za ni svému synovci. Sdělil, jakými způsoby se lze na toto nešťastné a dnes již do určité míry zhojené místo dostat. Na snímcích ukazoval, kudy sám se svým synovcem a s průvodkyní vybaveni dozimetrem, procházel. Mohli jsme např. vidět, jak moc jsou ještě dnes rozdílné dávky radioaktivity prakticky na každém kroku směřujícím k místu, kde stávala jaderná elektrárna se čtyřmi jadernými reaktory, mj. pojmenovaná po Vladimíru Iljiči Leninovi. Zhruba v půl druhé ráno v neděli 26. dubna 1986 došlo k přehřátí čtvrtého reaktoru, který vlivem přetlaku nahromaděné páry vybuchl a začal hořet. Unikající radioaktivní záření zamořilo během necelých dvou následujících týdnů téměř celou Evropu.

Autorova cesta pokračovala do města Pripjať vzdáleného 3 km od Černobylu, v němž bydleli pracovníci bývalé elektrárny se svými rodinami a které museli po výbuchu opustit. Tito lidé měli štěstí, že radioaktivní oblak tehdy směřoval na severozápad a oni tak zůstali uchránění od nejhoršího. Dodnes tu stojí domy s chátrajícím vnitřním vybavením obklopené hustým lesem, stejně jako zbytky zábavního parku s ruským kolem, který měl být tehdy teprve nově otevřen.

Odborná část přednášky, která se týkala samotné příčiny a vzniku katastrofy, byla zajištěna prostřednictvím názorného filmu v anglickém jazyce. Hodinová přednáška byla ukončena promítnutím úryvku z pětidílného seriálu Černobyl natočeného v loňském roce.

Dnes je činnost jaderné elektrárny zcela ukončena. Havarovaný reaktor byl před čtyřmi roky znovu pokryt odolnějším sarkofágem, pod kterým pomalu a jistě vyhasíná život původního jaderného paliva. Sarkofág a památník hasičům, kteří tehdy přijeli požár po vypuknutí katastrofy hasit, je to jediné, co můžeme na místě bývalé elektrárny vidět.