IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

školní rok 2017/2018

Strašidelný den

Strašidelný den

V úterý 24.10. si žáci 3. – 5. tříd připravili Strašidelný den. V tělocvičně školy se předvedli mladším spolužákům v nejrůznějších maskách. Děti si užily i netradiční výuky. Strašidelné byly i připravené svačinky.

Návštěva místní knihovny

Návštěva místní knihovny

Ve středu 27.9. žáci 2.- 4. tříd navštívili  místní knihovnu, kde probíhala beseda se současnou dětskou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.  Ta hravou formou dětem přiblížila proces tvoření knihy, přečetla pár ukázek ze své tvorby. Na závěr děti vyřešily pár kvízů a hádanek.

Ludmila Keclíková

 

Branný závod na Svatém Kopečku

Branný závod na Svatém Kopečku

Jsme na bedně a vezeme medaile.

Akce : Branný závod na Svatém Kopečku

Název : „O putovní pohár primátora města OLOMOUC“

Počet družstev : 17

Umístění : 3. místo

Složení hlídky : Šušlík, Machalová, Benešlová, Staroštík, Pospíšilová