Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

(rozvrh platný od 3.9.2018)

  Zemandlová Jitka  (2.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

 
P
o

 

2.A
Čjl
(01)

2.A
M
(01)

6.
Aj
(22)

2.A
Čjl
(01)

       

 
Ú
t

 

6.
Aj
(22)

2.A
Čjl
(01)

2.A
M
(01)

2.A
Čjl
(01)

2.A
Pr
(01)

     

 
S
t

 

2.A
Čjl
(01)

2.A
M
(01)

6.
Ov
(22)

2.A
Čjl
(01)

       

 
Č
t

 

2.A
Čjl
(01)

2.A
M
(01)

2.A
Čjl
(01)

2.A
Pr
(01)

       

 
P
á

 

2.A
Čjl
(01)

2.A
M
(01)

2.A
Čjl
(01)

2.A
Čsp
(01)

6.
Aj
(22)

     

Zpracováno v systému Bakaláři