Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

(rozvrh platný od 3.9.2018)

  Prečanová Marcela  (4.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

 
P
o

 

4.A
Čjl
(15)

4.A
M
(15)

2.A
Hv
(01)

4.A
Vla
(15)

4.A
Čjl
(15)

     

 
Ú
t

 

4.A
Čjl
(15)

4.A
Čjl
(15)

 

4.A
M
(15)

4.A
Pří
(15)

6.
Hv
(22)

   

 
S
t

 

4.A
Čjl
(15)

   

4.A
M
(15)

4.A
Čjl
(15)

7.A
Hv
(24)

   

 
Č
t

 

4.A
Čjl
(15)

4.A
M
(15)

4.A
Vla
(15)

4.A
Vv
(15)

4.A
Vv
(15)

     

 
P
á

 

 

5.B
Hv
(21)

4.A
M
(15)

4.A
Čjl
(15)

4.A
Hv
(15)

     

Zpracováno v systému Bakaláři