Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

(rozvrh platný od 3.9.2018)

  Hamplová Dana  (9.)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

 
P
o

 

9.
Pv
(Díl)

9.
Fy
(14)

7.A
M
(24)

6.
Čsp
(Díl)

9.
M
(25)

 

9.
Vv
(25)

9.
Vv
(25)

 
Ú
t

 

7.A
M
(24)

9.
M
(21)

           

 
S
t

 

9.
M
(21)

7.A
M
(24)

7.B
Ov
(23)

 

7.A
Čsp
(Díl)

     

 
Č
t

 

7.A
M
(24)

 

6.
Fy
(22)

9.
Hv
(DílE)

 

9.
M
(21)

   

 
P
á

 

9.
M
(21)

7.B
Čsp
(Díl)

 

7.A
M
(24)

       

Zpracováno v systému Bakaláři