Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

(rozvrh platný od 3.9.2018)

  Čepková Karla  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

 
P
o

 

 

8.A
Pp
(21)

4.A
Čsp
(15)

     

8.A
Vz
(14)

8.A
Čsp
(Díl)

 
Ú
t

 

9.
Ch
(14)

8.A
Ch
(14)

8.B
Pp
(11)

4.B
Čsp
(17)

3.A
Čsp
(12)

     

 
S
t

 

   

8.A
Pp
(11)

 

3.B
Čsp
(16)

     

 
Č
t

 

     

6.
Vv
(22)

6.
Vv
(22)

 

8.B
Čsp
(Díl)

8.B
Vz
(11)

 
P
á

 

8.A
Ch
(14)

 

9.
Ch
(14)

8.B
Pp
(11)

       

Zpracováno v systému Bakaláři