Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

(rozvrh platný od 3.9.2018)

  5.B  (Hándlová Martina)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

 
P
o

 

Čjl
HaM
(21)

Tv
Ma
(Tv)

M
FaZ
(21)

Pří
PoM
(21)

Vla
PoM
(21)

     

 
Ú
t

 

Čjl
HaM
(01)

M
FaZ
(03)

Aj
Nes
(21)

Inf
Dej
(11)

Čsp
No
(21)

     

 
S
t

 

Čjl
HaM
(13)

M
FaZ
(21)

Aj
Nes
(01)

Čjl
HaM
(21)

Vv
Dop
(21)

Vv
Dop
(21)

   

 
Č
t

 

Pří
PoM
(21)

Tv
Ma
(Tv)

M
FaZ
(21)

Vla
PoM
(21)

Čjl
HaM
(21)

     

 
P
á

 

Čjl
HaM
(02)

Hv
PrM
(21)

M
FaZ
(21)

Aj
Nes
(21)

Čjl
HaM
(13)

     

Zpracováno v systému Bakaláři