IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Dokumenty

Autor: Admin | 11.12.2016 18:43

Vnitřní řád školní družiny účinný od 29.4.2021

Stáhnout

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Stáhnout

Rozpočet školy 2021

Stáhnout

Úpravy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/21 a 2021/22 v souvislostí s pandemií onemocnění COVID-19

Stáhnout

MŠ - informace spojené se zahájením školního roku 2021/2022

Stáhnout

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice, účinný od 1.9.2021

Stáhnout

Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice, platného od 12. 10. 2020

Stáhnout

Školní řád účinný od 1.9.2021

Stáhnout

Seznam školních potřeb pro žáka 1. třídy

Stáhnout

Školní řád MŠ platný od 1. 9. 2019

Stáhnout

Směrnice pro poskytování informací

Stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019-2021

Stáhnout

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice, platný od 1.9.2019

Stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-22

Stáhnout

Stanovení úplaty za předškolní vzděláván šk.r. 2020/2021

Stáhnout

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

Stáhnout

Hygienická opatření a organizační pravidla pro ZŠ a MŠ v souvislosti s Covid-19

Stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Stáhnout

Informace o nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021-2023

Stáhnout