IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Dokumenty

Autor: Admin | 11.12.2016 18:43

Vnitřní řád školní družiny účinný od 29.4.2021

Stáhnout

Školní řád platný od 1.9.2020

Stáhnout

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Stáhnout

Rozpočet školy 2021

Stáhnout

Úpravy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/21 a 2021/22 v souvislostí s pandemií onemocnění COVID-19

Stáhnout

Seznam školních potřeb pro žáka 1. třídy

Stáhnout

Školní řád MŠ platný od 1. 9. 2019

Stáhnout

Směrnice pro poskytování informací

Stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019-2021

Stáhnout

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice, platný od 1.9.2019

Stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-22

Stáhnout

Informace pro nově přijaté děti šk.r. 2020/2021

Stáhnout

Stanovení úplaty za předškolní vzděláván šk.r. 2020/2021

Stáhnout

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

Stáhnout

Hygienická opatření a organizační pravidla pro ZŠ a MŠ v souvislosti s Covid-19

Stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Stáhnout

Informace o nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021-2023

Stáhnout

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání na školní rok 21/22

Stáhnout