IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Zápis do první třídy

Autor: Admin | 02.02.2022 13:27

Ředitelství Základní školy v Bohuňovicích na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s obcí Bohuňovice oznamují, že

ZÁPIS DĚTÍ

DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

na školní rok 2022/2023

bude prezenčně proveden v

Pátek 1. dubna 2022 od 900 do 1800 hodin

Další možnosti zápisu v termínu od 4. do 8. 4. 2022 a to:

 

1.       Datovou schránkou – Id datové schránky školy: 5nuvzmh,

2.       emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na adresu zsbohun@bohunovice.cz

3.       poštou (nejlépe doporučeně) na adresu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod Lipami 210, Bohuňovice 783 14,

4.       elektronicky

Postup vyplnění žádosti elektronicky:

1.       Na webových stránkách školy www.zsbohun.cz kliknete na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU přímo na úvodní straně,

2.       vyplníte požadované údaje,

3.       po potvrzení údajů si v dalším kroku stáhnete přihlášku (modrý link), na vámi zadanou adresu vám navíc přijde potvrzovací email.

4.       přihlášku buď podepište elektronicky, nebo vytiskněte a podepište,

5.       elektronicky podepsanou přihlášku můžete buď poslat emailem s elektronicky uznávaným podpisem na adresu zsbohun@bohunovice.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Ručně podepsanou přihlášku pošlete buď poštou, nebo přinesete osobně ve výše uvedené termíny.

 

Zápis proběhne v základní škole:             Pod Lipami 210 Bohuňovice 783 14

 

Budou zapsány všechny děti narozené do 31. 08. 2016. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

Zákonní zástupci dítěte, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, zpravidla přikládají kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.  

 

K zápisu k základnímu vzdělávání v období od 1. 4. 2022 do 8. 4. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022Sb.  s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zvláštního zápisu v období od 1. 6. 2022 do 3. 6. 2022 od 10:00 do 15:00 hod. v budově Mateřské školy Bohuňovice, Pod Lipami 210 Bohuňovice.

 

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost. Na ZŠ Bohuňovice probíhá výuka AJ již od 1. ročníku.

 

V Bohuňovicích 28. 2. 2022                                                                                                            Mgr. Jindřich Daněk v.r.