IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 25.01.2019 11:08

Rozsáhlou modernizací prošly v minulých měsících odborné učebny na základní škole v Bohuňovicích. Polytechnická a rukodělná učebna, keramická dílna a také cvičná kuchyně mají nové podlahy, vytápění, elektroinstalaci i osvětlení, učebny jsou teď navíc plně bezbariérové. Stavební práce probíhaly od června do prosince loňského roku.

Opravený pavilon dílen má tedy k dispozici cvičnou kuchyň s veškerým vybavením, keramickou dílnu s vlastní pecí, rukodělnou učebnu (na snímku vlevo) a polytechnickou učebnu.

„Na naší škole se snažíme spojit jak moderní techniku, tak i tu tradiční, aby děti uměly pracovat i s klasickými nástroji,“ vysvětlil ředitel ZŠ a MŠ Bohuňovice Jindřich Daněk.

Největší radost však mají žáci z nového vybavení polytechnické učebny. Kromě klasického školního vybavení mají žáci a pedagogové ve výuce k dispozici moderní robotické stavebnice a výpočetní techniku. „Robotická stavebnice umožňuje vzájemné propojení nejrůznějších senzorů a motorů k řídicí jednotce, která je později nastavena pomocí ikonografického programování,“ přiblížil ředitel školy s tím, že stavebnice je dětem blízká (jedná se o stavebnici firmy LEGO). „Robotické stavebnice máme jak pro mladší, tak starší děti a díky projektu jsme také získali různé nástavby základních modulů stavebnice, např. obnovitelné zdroje nebo pneumatické systémy. Děti tak získávají znalosti v oborech matematiky a přírodních věd, technických věd či základů programování. A co je hlavní, mají velkou motivaci se vzdělávat. Práce se stavebnicemi a výpočetní technikou je baví, ihned vidí její výsledek, staví přece roboty,“ dodal s úsměvem ředitel školy.

Projekt „Modernizace pavilonu odborných učeben ZŠ a MŠ Bohuňovice“ byl spolufinancován z programu IROP prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Šternbersko. Celková částka se vyšplhala na cca 4 100 tisíc korun, z toho dotace činila 2 375 tisíc korun.

MAS Šternbersko spolupracuje se ZŠ a MŠ Bohuňovice také v oblasti poradenství k projektům šablon I. a II. a v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II.