IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 05.06.2017 19:37

UPOZORNĚNÍ

 

Pod dobu rekonstrukce školní jídelny bude odhlašování stravy pouze

do 12:00 hodin.

 

Výběr stravného na červenec bude již v kanceláři účetní ZŠ (27. a 28. 6. 2017).

Vyrovnání stravného za školní rok 2016/17 proběhne v druhé polovině

srpna 2017.

Zálohy stravného na školní rok 2017/18 se již nebudou posílat na účet školní jídelny, ale budou automaticky sraženy z účtu strávníků.

Noví strávníci platící z účtu musí mít svolení k inkasu.

 

 

V Bohuňovicích dne 5. června 2017