Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 585 389 258

Autor: Ondřej Pantlík | 10.01.2017 10:41

Schůzka pro rodiče předškoláků se koná 9.2.2017 v 16.00 hod. ve škole. Účast na informativní schůzce je žádoucí.

S pozdravem Mgr. Jindřich Daněk - ředitel školy

Mgr. Iveta Nováková - učitelka