IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

První čtvrtletí ve 4.A

Autor: Ondřej Pantlík | 21.11.2019 08:57

Čas plyne jako voda. Ani jsme se pořádně nestačili vzpamatovat z prázdninových zážitků, a už jsme museli všichni společně opět naskočit na vlak s výzvou „Škola volá“. Přinášíme vám tedy zprávy o tom, co už máme za první necelé tři měsíce za sebou.

Hned koncem září jsme se s třídou účastnili programu na téma „Jak funguje lidské tělo“, který si pro nás připravili lektoři v olomouckém P-centru. Děti se dozvěděly zajímavosti o funkci základních tělních orgánů, co jim prospívá a co naopak škodí. Samy se snažily vyvodit, jak se správně máme o své tělo starat, čemu se vyvarovat a proč. Na závěr se vše přehledně zaznamenalo do obrázku Tělomana, který od té doby visí jako připomínka na zdi u nás ve třídě.

Týden na to jsme společně s jinými třídami v rámci dotovaného projektu „Paměťové instituce“ navštívili Technické muzeum v Brně. Naše skupina měla možnost projít si expozici představující život ve městě za doby první republiky. Žáci se seznámili s tím, co je koloniál, jak vypadala pražírna kávy, pavlačový dům, tehdejší módní salon, holičství i zubní ordinace, a dokonce si poslechli hru hospodského orchestrionu. Další část programu se týkala automobilismu. V bavlněných rukavičkách si tak děti pohladily kapotu elektromobilu EMA z konce 60. let, sovětského vládního vozu Čajka a jiných automobilů z 20. století. Závěr patřil motorkám a jejich historii. 

Říjen obsahoval více zajímavých akcí. Další z nich byl workshop na téma „Malujeme s knihou, aneb Picasso a da Vinci také nějak začínali“, pořádaný 16. října v prostorách Městské knihovny ve Šternberku. Povídání o knihách bylo rozšířeno o kresbu vyjadřující děj libovolné knihy, co si každý žák vybral, a také zajímavostmi ze života slavného malíře Pabla Picassa. Dětem se program líbil a některé vyjádřily sympatie i k samotné knihovně. Po jeho skončení jsme se vydali na prohlídku nedaleké hasičské stanice, kde si děti mohly prohlédnout i vyzkoušet různou hasičskou techniku i ochranné pomůcky potřebné pro práci hasičů. Počasí nám sice nepřálo, ale děti byly spokojené.