IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 21.11.2017 17:19

Dne 16. listopadu se na naší ZŠ uskutečnil projektový den s názvem „Společně to dokážeme“. Ten den neprobíhala běžná výuka podle platného rozvrhu, ale učení a poznávání formou hry.Ve svých programech se naše škola snaží žáky nejen vzdělávat, ale i vychovávat, ochraňovat je a vysvětlovat jim vše, co je zajímá.

Pro tento projekt jsme zvolili několik rozmanitých témat. Zatímco ti nejmenší si vyzkoušeli ve svých třídách několik zajímavých aktivit najednou, starší děti měly možnost se zapsat na konkrétní workshop podle svého uvážení. Jednotlivé skupiny tak byly složené z dětí různého věku, které se učí spolupracovat a pomáhat si napříč jednotlivými třídami.

A výběr byl opravdu rozmanitý. Někdo se dobrovolně vydal na výlet do pravěku, kde si vyzkoušel pomalovat stěnu své jeskyně anebo vymodelovat sošku Venuše. Někdo se rozhodl doprovodit Asterixe a Obelixe na cestě do Říma a při tom stihl nakreslit celý komiks. Někdo se vypravil do dávného Egypta a někdo se zastavil v současné Francii. Někdo se toulal po celém světě a k tomu všemu ještě zkoumal, kde co žije. Někdo sportoval a pro změnu překonával své osobní hranice. Pohrát si ten den stihli všichni a minimálně ti, kteří hráli divadlo. Výsledky naší fantazie, tvořivosti  a „schopnosti něco dokázat“, jsme si pro jistotu ponechali vystavené na očích.

 

Shlédnout fotografie můžete ZDE.

 

Ještě poznámky od:

Paní učitelky Dejmalové

HRAJEME DIVADLO – žáci společně vytvořili papírové loutkové divadlo a nacvičili podle jednoduchého scénáře pohádku Kouzelná píšťalka. Pohádku potom zahráli našim prvňáčkům.

Paní učitelky Keclíkové

V rámci workshopu Netradiční pomůcky žáci 3. - 9. tříd vyráběli pomůcky do českého jazyka, matematiky, vlastivědy. Tvořili Dobble z vyjmenovaných slov, interaktivní mapu České republiky, navlékali korálky pro počítání do 10, připravili vějíře s násobilkou. Všem se výrobky moc povedly.