IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 18.10.2021 09:54

„Co se učíme v dějepise a proč?“

To je otázka, na kterou se občas ptají žáci, rodiče i veřejnost. Většina učitelů dějepisu na ně odpovídá formulacemi typu: abychom se poučili z minulosti a neopakovali chyby, nebo abychom se seznámili s důležitými historickými událostmi, nebo možná abychom se naučili kriticky myslet a nahlíželi na významné události v souvislostech. Cílem nás všech učitelů je vychovat s žáků slušné a vzdělané občany 21. století a to je velmi náročný cíl. 

Zapojili jsme se

Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu Dějepis+, do kterého se zapojila od září 2021 naše škola, nabízí cestu, jak tyto cíle postupně plnit. Rozvíjet v žácích tzv. historickou gramotnost je moderním trendem, který se v posledních letech probíhá nejen v zahraničí. Tento projekt je vyvrcholením několik let trvajícího pokusného ověřování nových přístupů k výuce dějepisu v českém prostředí. 

V čem spočívá tato změna? 

Žáci i žákyně se neučí znát pouze historická fakta, ale aktivně minulost poznávají. Bohužel nemáme stroj času, takže minulost můžeme zkoumat dvěma způsoby – badatelskými činnostmi a historickým myšlením. Podobně jako třeba informatika učí programovat a biologie zkoumá vztahy v ekosystému, dějepis učí bádat zdroje s historickou tématikou. Žáci v roli badatelů rozebírají dobové texty, fotografie či filmové ukázky, učí se vyhledávat se dohledávat informace a kriticky zhodnotit jejich věrohodnost. Tímto způsobem prohlubují historickou gramotnost, lépe tak pochopí příčiny a důsledky historických dějů a vnímají historii z dobové perspektivy aktérů.

Jak bude výuka probíhat v praxi?

Projektové hodiny dějepisu se prozatím týkají žáků deváté třídy, kteří se jednou měsíčně učí badatelsky pracovat a aktivně rozvíjet své historické myšlení. Mají k dispozici digitální aplikaci pro práci s historickými prameny HistoryLab a badatelskou učebnici nakladatelství Fraus, která byla nově utvořena právě pro potřeby tohoto projektu. Žáci vyplňují pracovní listy a jsou odměněni novým způsobem hodnocení.

Je hra budoucnosti, kdy se podobným způsobem budou orientovat všechny hodiny dějepisu, nejen v deváté třídě ale i v nižších ročnících. Tvořit hodiny jako badatelské dílny bude vhodné také v jiných vzdělávacích oblastech společně s využíváním mezipředmětových vztahů. Proč by se například v dílnách nemohlo učit o středověkém obléhání hradů?