IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

MŠ - Projektový den „Putování se včelkami"

Autor: Veronika Siegelová | 26.05.2021 10:28

Venku se nám začíná pomalu oteplovat a naše pilné předškolní včeličky už za malou chvíli opustí mateřskou školu. Prozatím se ovšem pozastavily, aby načerpaly znalosti za pomocí projektového dne  s názvem „Putování se včelkami". Tento vzdělávací program byl zprostředkován ve spolupráci s MAS Šternbersko a včelařstvím CZABE.

Projektový den byl rozdělen na dvě části a vedli pedagogičtí pracovníci a lektor. V první části byly děti seznámeny se vznikem a vývojem včely, historií a současností včelařů. Nedílnou součásti bylo i povědomí o významu včely pro člověka a životní prostředí. Děti pochopily přírodní zákonitosti a jejich nenahraditelnou součást přírody. V druhé části děti rozvíjely manuální zručnosti za pomocí tvoření ze včelích produktů. 

Účast v tomto projektu dětem umožnila rozvíjet řadu kompetencí a to např. zkoumání, objevování souvislostí, spolupráci, poznávání poznatků o přírodě a řešení problému na základě bezprostřední zkušenosti.